Um okkur

Fasteignasala Reykjavíkur er kraftmikil fasteignasala sem byggir á gömlum og góðum gildum. Með samheldnum hópi og nýjum áherslum stefnum við inn í nýja tíma og höfum að leiðarljósi nýjustu tækni við sölu og þjónustu. Við búum yfir margra ára reynslu og þekkingu í fasteignaviðskiptum og hjá okkur starfar öflugur hópur löggiltra fasteignasala sem hafa fagmennsku að leiðarljósi. Verið velkomin í heimsókn í húsakynni okkar að Skeifunni 17, 2. hæð og við förum yfir málin með ykkur.

Opnunartími Fasteignasölu Reykjavíkur er 09:00 - 16:00 alla virka daga.

Fasteignasala Reykjavíkur ehf. KT: 591087-1349 - Vsknr: 12721 - Skeifan 17 - email: [email protected] - sími: 477-7777

Gjaldskrá.

Almennt um Þóknun.

Eftirfarandi gjaldskrá er leiðbeinandi um endurgjald fyrir þjónustu og gildir nema um annað hafi verið samið. Ákvörðun þóknunar mótast af þeim fjárhagslegu hagsmunum sem tengjast því verki sem unnið er að, sbr. lög nr. 70/2015 um sölu fasteigna- fyrirtækja og skipa. Söluþóknun innifelur verðmat fasteignarinnar, gerð söluyfirlits, gerð kauptilboðs, kaupsamnings, kostnaðaruppgjörs og afsals. Fyrir auglýsingar og útvegun gagna greiðist sérstaklega, sbr. síðar.

Kostnað við gerð og birtingu auglýsinga skal viðskiptamaður greiða samkvæmt gjaldskrá viðkomandi auglýsingamiðils hverju sinni.

Skrá sú sem hér fer á eftir er leiðbeinandi um endurgjald og sé um það samið má víkja frá henni til hækkunar eða lækkunar. Þóknunarfjárhæðir í gjaldskránni eru tilgreindar án virðisaukaskatts, nema annað komi fram.

Kaup og sala.

Samkvæmt lögum nr. 70/2015 um sölu fasteigna- fyrirtækja og skipa, skal gera samning milli seljanda og fasteignasala um sölu eignar.

Sala fasteigna. Til viðbótar prósentu bætist við virðisaukaskattur 24,0 %.

a. Sala fasteigna í almennri sölu 2,6 % af söluverði. –

b. Sala fasteigna í einkasölu 2,3 % af söluverði. –

c. Lágmarksþóknun er þó aldrei lægri en kr. 483.600.-. m/vsk

d. Sala félaga og atvinnufyrirtækja 5% af heildarsölu, þ.m.t. birgðir.

 

Seljandi greiðir kr. 57.000,- m/vsk fyrir að setja eignina á söluskrá. Innifalið í því gjaldi er m.a. skoðun eignarinnar, verðmat, akstur, útvegun allra gagna, öll afgreiðsla, eftirfylgni og úrvinnsla fyrirspurna og skráning eignarinnar á viðurkennda fasteignavefi. Gjaldið er gert upp þegar eignin selst eða er tekin af söluskrá.

Skoðun og verðmat fasteignar.

Fyrir skriflegt verðmat á íbúðarhúsnæði greiðast kr. 43.400.- m/vsk

Fyrir skriflegt verðmat á atvinnuhúsnæði greiðast kr. 62.000.- m/vsk

Þóknun fyrir útleigu fasteigna.

Þóknun fyrir gerð leigusamnings um einstakt íbúðarhúsnæði skal vera andvirði mánaðarleigu, - auk kostnaðar við gagnaöflun. Þóknun fyrir að annast milligöngu um að koma á leigusamningi um atvinnuhúsnæði skal, að lágmarki, samsvara tveggja mánaðarleigu hins leigða. Sé leigusamningur um atvinnuhúsnæði gerður til fimm ára eða lengri tíma, skal þóknunin metin samkvæmt umfangi og stærð samnings.

Kostnaður kaupenda.

Kaupendaþóknun (umsýslugjald) samkv. þjónustusamningi. Kaupandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 69.900,- m/vsk fyrir þjónustu fasteignasölunnar sem m.a. innifelur ýmiskonar ráðgjöf og aðstoð fyrir, eftir og við kauptilboðsgerð, öflunar greiðslumats og gagna, þinglýsingarmeðferð kaupsamnings og afsals og allra veðskjala sem kaupandi greiðir með við kaupsamning og ábyrgð því samfara að þessi skjöl skili sér á rétta staði. Gerð ýmissa skjala vegna lántöku og/eða aðstoð við veðflutninga (sé þess þörf), lögbundin hagsmunagæsla vegna ýmissa mála sem upp kunna að koma í söluferlinu s.s vegna gallamála, aflýsinga o.fl.

Virðisaukaskattur er 24,0 % og er til viðbótar allra gjalda samkvæmt gjaldskránni, komi það ekki fram.